Artykuły różne | Die Freiwilligen

Artykuły różne

Wyżywienie żołnierza niemieckiego podczas II wojny światowej.

Tematyka armii niemieckiej, mimo prawie siedmiu dekad od kapitulacji III Rzeszy, w dalszym ciągu zaskakuje i stawia wiele znaków zapytania. Ktoś, kto choć raz zaczął „badać” interesujące go tematy, nie raz doszedł do wniosku, że zagadnienie wydające...

„Osttruppen”

Ukraińcy służyli również w formacjach niemieckich Wojsk Lądowych (Heer). Na podstawie rozkazu z 29 maja 1943 roku wprowadzono dla nich rozpoznawcze oznaki naramienne, określające pochodzenie narodowe żołnierzy jednostek „Osttruppen". W ten spo...

Schutzmannschafts

Bataliony Ochrony - Bataliony Policyjne Oprócz Legionu Wołyńskiego przeciwko Powstańcom Warszawskim walczyli Ukraińcy służący w 34 Policyjnym Pułku Strzeleckim, który od września 1944 roku znajdował się w składzie wojsk podległych SS-Obergrupenf...

Ochotnicze formacje wschodnie - Ost Batalion

BLITZKRIEG NA WSCHODZIE 22 czerwca 1941 roku Niemcy złamały postanowienie paktu "Ribentrop-Mołotow" dopuszczając się tym samym ataku na Związek Radziecki. Operacja ta nosiła kryptonim "Barbarossa" i wykorzystywała strategię "...

Ukraińskie jednostki policyjne

Mimo skomplikowanych stosunków niemiecko-ukraińskich w czasie II Wojny Światowej w strukturach armii III Rzeszy służyło wielu ochotników ukraińskich. Tworzyli oni zazwyczaj oddziały tak zwanej Samoobrony (Schutzmannschafts Batalion), a w późniejs...

Brygada Przeciwpancerna„Wolna Ukraina”

Jedną z większych jednostek ukraińskich była Brygada Przeciwpancerna "Wolna Ukraina", która powstała pod koniec marca 1945 roku. Była to sformowana z jeńców sowieckich i robotników przymusowych. Brygada Przeciwpancerna „Wolna Ukraina&quo...

SS-Streifendienst

W zmilitaryzowanym państwie niemieckim niezwykle istotną rolę odgrywały formacje strzegące porządku, zarówno narodowosocjalistycznego – politycznego, jak i ogólnego. Praktycznie każda organizacja funkcjonująca w III Rzeszy posiadała quasi-policy...

SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga