Schutzmannschafts | Die Freiwilligen

SchutzmannschaftsBataliony Ochrony - Bataliony Policyjne


Oprócz Legionu Wołyńskiego przeciwko Powstańcom Warszawskim walczyli Ukraińcy służący w 34 Policyjnym Pułku Strzeleckim, który od września 1944 roku znajdował się w składzie wojsk podległych SS-Obergrupenführer-owi Erich-owi von dem Bach-Zelewski-emu.

Był to jeden z wielu niemieckich oddziałów policyjnych, w których służyli cudzoziemcy. Pułkiem od 1 maja 1944 roku dowodził Oberstleutnant policji porządkowej Franz Wichmann.

Na mocy rozkazu z 29 marca 1943 roku z części rekrutów powołanych do niemieckiej policji pomocniczej – Schutzmannschaften oraz kadry niemieckiej z istniejących od lipca 1942 roku pułków policyjnych rozpoczęto w pierwszej połowie 1943 roku formować policyjne pułki strzeleckie.

Pierwszy batalion pułku był przeważnie czysto niemiecki – najczęściej przesuwano do tych jednostek całe bataliony z niemieckich pułków policyjnych. W drugich i trzecich batalionach tylko kadra była niemiecka, natomiast szeregowcy i młodsi podoficerowie pochodzili z zaciągu na terenach okupowanych.

Pułki o numerach 31–35 rekrutowane były spośród Ukraińców, pułk 36 z Białorusinów, pułk 37 z Kozaków, a 38 Policyjny Pułk Strzelecki z Niemców czarnomorskich.

Większość pułków została rozformowana w drugiej połowie 1944 roku, po opuszczeniu przez Niemców okupowanych terenów wschodnich.

Pułk 32-i, nie ukończył swego formowania. Kadra niemiecka została użyta do utworzenia 5 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policyjnego SS, a z Ukraińców przeznaczonych do batalionów II i III powstał 206 Batalion Schutzmannschaften.

Jeszcze inną jednostką identyfikowaną jako ukraińska mógł być 209 kozacki Batalion Schutzmannschaften. Batalion kozacki sformowano w Warszawie, na trzy miesiące przed powstaniem, z samodzielnych dotychczas kompanii podległych dowódcy Policji Porządkowej (Ordungspolizei) Dystryktu Warszawskiego.
Opracowano na podstawie:

"Galicyjska dywizja Waffen-SS",Jarosław Gdański

DYWIZJA SS “GALIZIEN” – Zbrodnie wojenne ukraińskich żołnierzy SS-Galizien – GRZEGORZ MOTYKA

Dywizja SS Galizien, Marek A. Koprowski
SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga