SS-Streifendienst | Die Freiwilligen

SS-Streifendienst

W zmilitaryzowanym państwie niemieckim niezwykle istotną rolę odgrywały formacje strzegące porządku, zarówno narodowosocjalistycznego – politycznego, jak i ogólnego. Praktycznie każda organizacja funkcjonująca w III Rzeszy posiadała quasi-policyjne ramię, któremu przyporządkowane były zadania powiązane z utrzymaniem ładu. W przypadku Schutzstaffeln rolę tę pełniła SS-Streifendienst.

Geneza formacji sięgała połowy lat dwudziestych; okresu określanego w propagandzie kraju Hitlera jako czas walki (Kampfzeit). W owym czasie, w ramach rozrastających się struktur Czarnego Korpusu powstawać zaczęły pododdziały sprawujące liniową kontrolę nad poszczególnymi zgrupowaniami SS, a jednym z ich głównych zadań stało się sankcjonowanie przedsięwzięć wymierzonych przeciwko największemu wrogowi NSDAP – stronnikom lewicy, nazywanych Czerwonym Frontem (Rote Front).

17 lutego 1935 roku w dowództwie SS podjęto decyzję o formalnym utworzeniu jednostek porządkowych, wzorowanych na funkcjonującej w szeregach armii żandarmerii polowej. Prawo do powoływania SS-Streifendienst – Służby Patrolowej SS, otrzymali zwierzchnicy Nadodcinków SS (SS-Oberabschnitte). W skład niewielkich, mobilnych oddziałów znaleźli się wyselekcjonowani członkowie Allgemeine-SS, o odpowiednich warunkach fizycznych oraz nastawieniu politycznym. Zadania wyznaczone formacji obejmowały następujące sfery aktywności:

  • Utrzymanie porządku w ramach Allgemeine-SS,
  • Ubezpieczanie wydarzeń partyjnych,
  • Zabezpieczanie szlaków przemieszczania się jednostek Allgemeine-SS.


Ciekawostkę stanowi fakt, iż właściwe zadania liniowe trwały jedynie przez jedną czwartą czterotygodniowego cyklu służbowego. W pozostałym czasie członkowie SS-Streifendienst odbywali szkolenie ideologiczne (1 tydzień), ogólne szkolenie taktyczne (1 tydzień) oraz służbę koszarową (1 tydzień). Pojedynczy patrol złożony był z dwóch lub trzech funkcjonariuszy pod dowództwem starszego podoficera, który wyposażony był w komplet dokumentów potwierdzających pełnione funkcje.

Choć od początku lat czterdziestych dostrzegalny był spadek aktywności tytułowych zgrupowań, funkcjonowały one do końca istnienia III Rzeszy. Wraz z wybuchem wojny część członków SS-Streifendienst przetransferowana została w szeregi Waffen-SS (zasilali prawdopodobnie przede wszystkim pododdziały żandarmerii polowej SS) oraz zasilili szeregi strażników obozów koncentracyjnych.

Umundurowanie służbowe Służby Patrolowej SS praktycznie nie odbiegało od standardowych, czarnych sortów Allgemeine-SS. Jedynym insygnium wyróżniającym był noszony po środku klatki piersiowej, niklowany ryngraf z inskrypcją SS-Streifendienst.Autorem tekstu jest Łukasz Gładysiak

SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga