Ukraińskie jednostki policyjne | Die Freiwilligen

Ukraińskie jednostki policyjneMimo skomplikowanych stosunków niemiecko-ukraińskich w czasie II Wojny Światowej w strukturach armii III Rzeszy służyło wielu ochotników ukraińskich.

Tworzyli oni zazwyczaj oddziały tak zwanej Samoobrony (Schutzmannschafts Batalion), a w późniejszym okresie różnego rodzaju Pułki Policyjne i wreszcie po ogłoszeniu decyzji o planach utworzenia ukraińskiej dywizji Waffen-SS z części odrzuconych do jej składu rekrutów Galicyjskie Ochotnicze Pułki Policyjne SS.

Bataliony „Nachtigal” i „Roland”

Jeszcze przed agresją Niemiec na ZSRR została utworzona przez Wehrmacht przy współudziale Abwehry pewna ilość cudzoziemskich jednostek ochotniczych. Jeżeli chodzi o Ukraińców to część z nich posłużyła do sformowania tak zwanego Legionu Ukraińskiego...

Legion Wołyński i Powstanie Warszawskie

Wbrew powszechnej opinii 14 Dywizja Grenadierów SS (1-wsza ukraińska) nie uczestniczyła w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Z formacji kolaboracyjnych złożonych z Ukraińców w walkach z powstańcami w drugiej połowie września 1944 roku na Czerniakow...

Ukraińskie Pułki Policyjne

W latach 1941–1944 na okupowanych terenach wschodnich oraz w Generalnym Gubernatorstwie utworzono łącznie 220 cudzoziemskich batalionów policji pomocniczej, z tego 54 ukraińskie, 45 łotewskich, 36 litewskich, 32 estońskie, 24 kozackie, 13 białoru...

Galicyjskie Ochotnicze Pułki Policyjne SS

Galizische SS Freiwillige Regiment We Lwowie, w dniu 28 kwietnia 1943 roku została ogłoszona publicznie przez gubernatora Generalnej Guberni Hansa Franka informacja o przygotowaniach do formowania dywizji SS złożonej z ochotników ukra...

SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga