Ukraińskie Pułki Policyjne | Die Freiwilligen

Ukraińskie Pułki PolicyjneW latach 1941–1944 na okupowanych terenach wschodnich oraz w Generalnym Gubernatorstwie utworzono łącznie 220 cudzoziemskich batalionów policji pomocniczej, z tego 54 ukraińskie, 45 łotewskich, 36 litewskich, 32 estońskie, 24 kozackie, 13 białoruskich, 10 tatarskich, 3 kaukaskie, 1 polski i 1 dywizjon artylerii o mieszanym narodowościowo składzie.

Służyło w nich jednorazowo około 120 000 obcokrajowców ze Wschodu.

Oprócz tego na Ukrainie utworzono 12 trójbatalionowych pułków policyjnych, składających się w 60% z Ukraińców, a w 40% z Niemców i Volksdeutschów.

31 Strzelecki Pułk Policyjny (Polizei Schützen Regiment 31) pod dowództwem Pułkownika Policji Porządkowej (Ordungspolizei) Heinricha Hannibala został sformowany w Chersoniu 21 kwietnia 1943 roku. Pierwszy batalion pułku był jednostką czysto niemiecką. Był to dotychczasowy I Batalion 12 Pułku Policyjnego SS (SS-Polizei Regiment 12). Dwa pozostałe bataliony zostały 14 maja 1943 roku sformowane z Ukraińców w Ureczju. II Batalion sformowano z ukraińskich policjantów z Schuma Batalion 51 (Schutzmannschaft Batalion 51). Dowództwo batalionu objął Major Policji Porządkowej Heinrich Richter. III Batalion sformowano z ukraińskich policjantów z Schuma Batalion 54 (Schutzmannschaft Batalion 54). Dowództwo nowego batalionu objął Major Policji Porządkowej dr von Pasquali. W lipcu 1943 roku pułk wzmocniono o 4 Kompanię Broni Ciężkich. Jej dowódcą został Porucznik Policji Porządkowej Richard Schünemann. Jednostkę rozformowano 30 sierpnia 1944 roku.

Kolejny, według numeracji, pułk, 32 Strzelecki Pułk Policyjny (Polizei Schützen Regiment 32) nie zakończył formowania. Co prawda 21 kwietnia 1943 roku utworzono sztab pułku i I Batalion z III Batalionu, 17 Pułku Policji SS (SS-Polizei Regiment 17), a nawet 16 maja tegoż roku zapoczątkowano formowanie z Ukraińców II i III Batalionu w Lublinie oraz sformowano 4 kompanie ckm, to już 5 lipca 1943 roku sztab pułku i I Batalion przemianowano na sztab i I Batalionu 5 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policyjnego SS (I Batalion Galizische SS Freiwillige Regiment 5). Dowódcą pułku pozostał Podpułkownik Policji Porządkowej Franz Lechthaler. Z Ukraińców z batalionów II i III, 16 sierpnia 1943 roku sformowano Schutzmannschafts Batalion 206.

33 Strzelecki Pułk Policyjny (Polizei Schützen Regiment 33) rozpoczął formowanie 21 kwietnia 1943 roku. Wówczas utworzono sztab pułku i przemianowano I Batalion z 20 Pułku Policji SS (SS-Polizei Regiment 20) na I Batalion 33 Pułku. Do pułku włóczono również 52 Policyjną Kompanię Łączności (Polizei Nachrichten Kompanie 52). 14 maja 1943 roku utworzono z Ukraińców II i III bataliony. Batalion II sformowano z ukraińskich policjantów z Schuma Batalion 58 (Schutzmannschaft Batalion 58). Dowództwo batalionu objął Major Policji Porządkowej Pfeiler, a III batalion sformowano z ukraińskich policjantów z Schuma Batalion 59 ((Schutzmannschaft Batalion 59). Dowództwo nowego batalionu objął Kapitan Policji Porządkowej Zimmermann. Pułk , którym dowodził Podpułkownik Żandarmerii Ernst Köllner, istniał do 6 kwietnia 1944 roku.

Sztab kolejnego pułku, 34 Strzeleckiego Pułku Policyjnego (Polizei Schützen Regiment 34) utworzono 21 kwietnia 1943 roku. Jego dowództwo objął Podpułkownik Policji Porządkowej Martin Diez. I Batalionem 34 Pułku stał się I Batalion z 21 Pułku Policji SS (SS-Polizei Regiment 21). 14 maja utworzono II i III Batalion z Ukraińców. II Batalionem dowodził Kapitan Policji Porządkowej Helmuth Ganz. Dowództwo III batalionu objął Major Policji Porządkowej Nachtwey, a po nim Major Policji Porządkowej Pohmann. 4 stycznia 1945 roku Batalion liczył 12 oficerów i 470 podoficerów i szeregowych. Pułk został rozformowany 5 lutego 1945 roku.

Ostatnim ukraińskim pułkiem policyjnym był 35 Strzelecki Pułk Policyjny (Polizei Schützen Regiment 35). Dowodził nim Podpułkownik Policji Porządkowej Friedrich Korff. 21 kwietnia 1943 roku utworzono sztab pułku, i I Batalion z III Batalionu, 24 Pułku Policji SS (SS-Polizei Regiment 24). 14 maja 1943 roku utworzono II i III Batalion z Ukraińców. Dowództwo II Batalionu objął Major Policji Porządkowej Kissel, a III Major Policji Porządkowej Mühle. 6 kwietnia 1944 roku pułk został rozformowany.
Opracowano na podstawie:

"Galicyjska dywizja Waffen-SS",Jarosław Gdański

DYWIZJA SS “GALIZIEN” – Zbrodnie wojenne ukraińskich żołnierzy SS-Galizien – GRZEGORZ MOTYKA

Dywizja SS Galizien, Marek A. Koprowski
SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga