Zadania i obowiązki służb noszowych - tłumaczenie podręcznika dla służb nos... | Die Freiwilligen

Zadania i obowiązki służb noszowych - tłumaczenie podręcznika dla służb noszowych

I. Zadania służb noszowych

1.Obowiązki służb noszowych to :

- Udzielanie pierwszej pomocy rannym , chorym , poszkodowanym w atakach gazowych poprzez ich transport po za strefę zagrożenia. Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zagrożenia życia.

- Pomoc w załadunku rannych i chorych na środki transportu.

- Przygotowywanie środków transportu.

- Pomoc rannym i chorym na punktach opatrunkowych oraz punktach zbornych.

- Pomoc służbom sanitarnym oraz innym służbom niosącym pomoc chorym.

II. Obowiązki osobiste służb noszowych

2. Rozróżnia się noszowych oraz noszowych pomocniczych :

a) Noszowi armijni jak i Ci pełniący służbę w kompaniach sanitarnych ( łącznie z przydzielonymi na specjalnych zasadach do służb noszowych )
Oznaczenie : oznaka neutralności na lewym ramieniu ( czerwony krzyż na białym tle ). Obowiązek ten podlega obostrzeniom wynikającym z Konwencji Genewskiej z dnia 27 lipca 1929 roku.

b) Armijni noszowi pomocniczy ( również tymczasowo pełniący służbę noszowych )
Oznaczenie : biała opaska z napisem Hilfs – Krankentrager na prawym ramieniu. Obowiązek ten podlega obostrzeniom wynikającym z Konwencji Genewskiej tylko w momencie wykonywania przez noszowego jego obowiązków służbowych.

3. Liczba noszowych oraz noszowych pomocniczych wynika z etatów bojowych poszczególnych jednostek.

4. Noszowi oraz noszowi pomocniczy odbywają takie samo szkolenie i wykonują te same zadania. Za wyjątkiem noszowych w kompaniach sanitarnych którzy otrzymują specjalistyczne szkolenie.

III. Indywidualne wyposażenie dla służb noszowych

5. a) Noszowy wyposażony jest w :

1. Manierkę
2. Pistolet służący do samoobrony oraz ochrony rannych
3. Oznaczenie neutralności ( opaska naramienna z czerwonym krzyżem na białym tle )
4. Latarkę ( zależnie od dostępności )
5. Sprzęt sanitarny

b ) Pomocniczy noszowy wyposażony jest w :

1. Białą opaskę naramienną ( z napisem Hilfs – Krankentrager )
2. Latarkę ( zależnie od dostępności )
3. Środki opatrunkowe które są przenoszone w sposób improwizowany (np. w chlebaku )


źródło: ,, Krankenträgerordnung ,, Berlag E.S Mittler & Sohn / Berlin SW 68 , Berlin 1938

SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga